Regulamin - Przepis w Garze

Regulamin

REGULAMIN sklepu Przepis w garze

搂1 POSTANOWIENIA OG脫LNE

Regulamin okre艣la zasady korzystania z us艂ug, 艣wiadczonych na stronie przepiswgarze.pl

Regulamin okre艣la prawa i obowi膮zki Klient贸w oraz Czerwony Fartuch.

Dost臋p do regulaminu u偶ytkownik, klient mo偶e uzyska膰 w ka偶dym momencie pod adresem URL: przepiswgarze.pl

Regulamin sporz膮dzony jest w j臋zyku polskim i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny.

搂2 DEFINICJE

W艂a艣ciciel 鈥 podmiot 艣wiadcz膮cy us艂ug臋 dost臋pu do Serwisu znajduj膮cego si臋 pod adresem URL: www.przepiswgarze.pl, to jest sp贸艂ka dzia艂aj膮ca pod firm膮 Czerwony Fartuch sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Bobrowcu przy ul. Ba偶anciej 8, zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV WYDZIA艁 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S膭DOWEGO, pod numerem KRS 0000749507, posiadaj膮ca NIP: 1231415227 oraz numer REGON: 381338940

Formularz rejestracyjny 鈥 dokument elektroniczny, znajduj膮cy si臋 w Serwisie internetowym, s艂u偶膮cy do rejestracji konta U偶ytkownika w Serwisie internetowym;

Formularz zam贸wienia 鈥 dokument elektroniczny, znajduj膮cy si臋 w Serwisie, s艂u偶膮cy do z艂o偶enia zam贸wienia na Zestaw;

Regulamin 鈥 niniejszy dokument, okre艣laj膮cy warunki korzystania z Serwisu internetowego oraz prawa i obowi膮zki U偶ytkownik贸w oraz W艂a艣ciciela;

Pude艂ko 鈥 sk艂adniki potrzebne do przygotowania pe艂nowarto艣ciowych posi艂k贸w oraz karta przepisu z sugerowanym sposobem przygotowania sk艂adnik贸w Pude艂ka.

Przepis – spos贸b i czas przygotowania dania oraz sugerowanej dacie przydatno艣ci do spo偶ycia Pude艂ka

Serwis internetowy鈥 sklep internetowy z Zestawami zawieraj膮cymi sk艂adniki do przygotowania da艅 dost臋pny pod adresem URL: www.przepiswgarze.pl;

U偶ytkownik 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dzia艂aj膮ca we w艂asnym imieniu w celu niezwi膮zanym z jej dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮, kt贸ra korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. U偶ytkownikiem mo偶e by膰 r贸wnie偶 osoba ma艂oletnia lub nieposiadaj膮ca pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Klient 鈥 U偶ytkownik Serwisu, kt贸ry dokona艂 zam贸wienia na zasadach okre艣lonych w Regulaminie.

Konto klienta 鈥 Panel klienta, dost臋pny po rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem oraz has艂em, s艂u偶膮cy do nabywania produkt贸w za po艣rednictwem Serwisu internetowego.

W przypadku z艂o偶enia zam贸wienia bez zak艂adania konta klienta, dane przechowywane s膮 tylko do momentu wys艂ania przesy艂ki.

搂3 PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

Przedmiotem zam贸wienia dokonywanym poprzez stron臋 przepiswgarze.pl s膮 Pude艂ka z produktami spo偶ywczymi (Pude艂ko) wymienione w ofercie, przedstawione na stronie w chwili sk艂adania zam贸wienia.

Ka偶dy z p贸艂produkt贸w wchodz膮cych w sk艂ad Pude艂ek posiada w艂asne, szczelne opakowanie wraz z etykiet膮 identyfikuj膮c膮 sk艂adnik. Informacje dotycz膮ce ca艂ego zestawu, takie jak:

Data spo偶ycia dla ca艂ego Pude艂ka

Sk艂adniki

Warunki przechowywania

Spos贸b spo偶ycia i przygotowania

Ceny wszystkich Pude艂ek znajduj膮cych si臋 w ofercie przepiswgarze.pl wyra偶one s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT (ceny brutto).

Produkty zawarte w Pude艂ku nale偶y spo偶y膰 do 48 godzin od momentu odebrania paczki przez Klienta.

搂4 ANULOWANIE I ZMIANA ZAM脫WIENIA

Anulowanie Zam贸wienia przez Klienta jest mo偶liwe na 24 h przed przed finalizacj膮 zam贸wienia, tj. dzie艅 dostawy Pude艂ka.

Zmiana Zam贸wienia przez Klienta jest mo偶liwe na 24 h przed przed finalizacj膮 zam贸wienia, tj. dzie艅 dostawy Pude艂ka.

W razie nag艂ych zmian takich jak : zmiana adresu dostawy lub osoby upowa偶nionej do odbioru Pude艂ka, klient powinien jak najszybciej skontaktowa膰 si臋 z przepiswgarze.pl.

搂5 SK艁ADANIE ZAM脫WIE艃 I DOSTAWA

Sk艂adanie zam贸wie艅 na przepiswgarze.pl odbywa si臋 poprzez wype艂nienie odpowiedniego formularza zam贸wienia znajduj膮cego si臋 na stronie.

Czerwony Fartuch Sp. z o.o dostarcza swoje Pude艂ka za pomoc膮 firmy kurierskiej Goodspeed.

Dostawy prowadzone s膮 w poniedzia艂ki robocze, wtorki robocze, 艣rody robocze, czwartki robocze, i pi膮tki robocze.

W dzie艅 poprzedzaj膮cy dostaw臋, kurier dostarczaj膮cy Pude艂ko ma prawo skontaktowa膰 si臋 z klientem w celu ustalenia szczeg贸艂贸w dostawy, w tym godziny dostawy.

Godzina dostawy jest ustalana indywidualnie lecz nie powinna przekracza膰 9 rano dnia wyznaczonego do realizacji dostawy.

W razie nieobecno艣膰 lub innej okoliczno艣ci uniemo偶liwiaj膮cej odbi贸r Pude艂ka przez osob臋 do tego upowa偶nion膮, kurier ma prawo zostawi膰 Pude艂ko pod drzwiami klienta. W takim przypadk贸w klient traci prawo o ubieganie si臋 o zwrot koszt贸w z tytu艂u 藕le wykonanej us艂ugi.

搂6 REKLAMACJA

Klient jest uprawniony do z艂o偶enia reklamacji (Reklamacja) w sytuacji gdy dostarczony Pude艂ko jest niezgodny ze z艂o偶onym zam贸wieniem.

Reklamacja zostanie rozpatrzona, je偶eli zostanie zg艂oszona pod adresem:[email protected], po zg艂oszeniu reklamacji pod wskazanym adresem email, klient dostanie szczeg贸艂owe informacje o dalszym post臋powaniu ww. sprawie.

Klient w terminie 2 dni roboczych zawsze dostanie odpowied藕 na wys艂an膮 reklamacj臋, za r贸wno pozytywnie jak i negatywnie rozpatrzon膮.

搂7 POSTANOWIENIA KO艃COWE

Czerwony Fartuch na swojej stronie internetowej przepiswgarze.pl umieszcza dok艂adn膮 informacj臋 jakie produkty b臋d膮 znajdowa艂y si臋 w Pude艂kach. Czerwony Fartuch nie ponosi odpowiedzialno艣ci za negatywne dzia艂anie u os贸b uczulonych na jaki艣 produkt znajduj膮cy si臋 w Pude艂ku, spo偶ywaj膮cych produkty.

Rejestracja oraz z艂o偶enie zam贸wienia przez klienta na przepiswgarze.pl jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 Regulaminu oraz Polityki Prywatno艣ci.

U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu, zar贸wno w jego obecnym brzmieniu jak i z p贸藕niejszymi zmianami.

Czerwony fartuch zwraca uwag臋 , 偶e przepisy kulinarne zawarte na stronie internetowej przepiswgarze.pl internetowej, s膮 chronione prawem w艂asno艣ci intelektualnej.

Regulamin dost臋pny jest na stronie internetowej przepiswgarze.pl.

W艂a艣ciciel ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Musi poda膰 do publicznej wiadomo艣ci na swojej stronie internetowej przepiswgarze.pl o zaistnia艂ych zmianach w regulaminie. Termin kiedy nowy Regulamin b臋dzie obowi膮zywa艂 nast膮pi po 7 dniach od opublikowania informacji o zmianie regulaminu.

U偶ytkownicy , kt贸rzy b臋d膮 posiadali konto na stronie przepiswgarze.pl b臋d膮 informowani bezpo艣rednio za pomoc膮 wiadomo艣ci elektronicznej o wszelkich zmianach w regulaminie. W razie nie wyra偶enia zgody za zmiany, b臋d膮 obowi膮zani zaprzestania korzystania z us艂ug przepiswgarze.pl oraz ich konto zostanie usuni臋te.

Serwis jest prowadzony przez podmiot posiadaj膮cy siedzib臋 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, korzystanie z serwisu oraz wszelkie dzia艂ania podlegaj膮 prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich s膮d贸w.

Koszyk Przepis usuni臋ty. Undo
  • Koszyk jest pusty.