Regulamin

REGULAMIN sklepu Przepis w garze

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych na stronie przepiswgarze.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Czerwony Fartuch.

Dostęp do regulaminu użytkownik, klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem URL: przepiswgarze.pl

Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

§2 DEFINICJE

Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem URL: www.przepiswgarze.pl, to jest spółka działająca pod firmą Czerwony Fartuch spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobrowcu przy ul. Bażanciej 8, zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000749507, posiadająca NIP: 1231415227 oraz numer REGON: 381338940

Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie internetowym, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie internetowym;

Formularz zamówienia – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do złożenia zamówienia na Zestaw;

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu internetowego oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela;

Pudełko – składniki potrzebne do przygotowania pełnowartościowych posiłków oraz karta przepisu z sugerowanym sposobem przygotowania składników Pudełka.

Przepis – sposób i czas przygotowania dania oraz sugerowanej dacie przydatności do spożycia Pudełka

Serwis internetowy– sklep internetowy z Zestawami zawierającymi składniki do przygotowania dań dostępny pod adresem URL: www.przepiswgarze.pl;

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Klient – Użytkownik Serwisu, który dokonał zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.

Konto klienta – Panel klienta, dostępny po rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem oraz hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Serwisu internetowego.

W przypadku złożenia zamówienia bez zakładania konta klienta, dane przechowywane są tylko do momentu wysłania przesyłki.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia dokonywanym poprzez stronę przepiswgarze.pl są Pudełka z produktami spożywczymi (Pudełko) wymienione w ofercie, przedstawione na stronie w chwili składania zamówienia.

Każdy z półproduktów wchodzących w skład Pudełek posiada własne, szczelne opakowanie wraz z etykietą identyfikującą składnik. Informacje dotyczące całego zestawu, takie jak:

Data spożycia dla całego Pudełka

Składniki

Warunki przechowywania

Sposób spożycia i przygotowania

Ceny wszystkich Pudełek znajdujących się w ofercie przepiswgarze.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

Produkty zawarte w Pudełku należy spożyć do 48 godzin od momentu odebrania paczki przez Klienta.

§4 ANULOWANIE I ZMIANA ZAMÓWIENIA

Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe na 24 h przed przed finalizacją zamówienia, tj. dzień dostawy Pudełka.

Zmiana Zamówienia przez Klienta jest możliwe na 24 h przed przed finalizacją zamówienia, tj. dzień dostawy Pudełka.

W razie nagłych zmian takich jak : zmiana adresu dostawy lub osoby upoważnionej do odbioru Pudełka, klient powinien jak najszybciej skontaktować się z przepiswgarze.pl.

§5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

Składanie zamówień na przepiswgarze.pl odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie.

Czerwony Fartuch Sp. z o.o dostarcza swoje Pudełka za pomocą firmy kurierskiej Goodspeed.

Dostawy prowadzone są w poniedziałki robocze, wtorki robocze, środy robocze, czwartki robocze, i piątki robocze.

W dzień poprzedzający dostawę, kurier dostarczający Pudełko ma prawo skontaktować się z klientem w celu ustalenia szczegółów dostawy, w tym godziny dostawy.

Godzina dostawy jest ustalana indywidualnie lecz nie powinna przekraczać 9 rano dnia wyznaczonego do realizacji dostawy.

W razie nieobecność lub innej okoliczności uniemożliwiającej odbiór Pudełka przez osobę do tego upoważnioną, kurier ma prawo zostawić Pudełko pod drzwiami klienta. W takim przypadków klient traci prawo o ubieganie się o zwrot kosztów z tytułu źle wykonanej usługi.

§6 REKLAMACJA

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji (Reklamacja) w sytuacji gdy dostarczony Pudełko jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.

Reklamacja zostanie rozpatrzona, jeżeli zostanie zgłoszona pod adresem: [email protected] , po zgłoszeniu reklamacji pod wskazanym adresem email, klient dostanie szczegółowe informacje o dalszym postępowaniu ww. sprawie.

Klient w terminie 2 dni roboczych zawsze dostanie odpowiedź na wysłaną reklamację, za równo pozytywnie jak i negatywnie rozpatrzoną.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Czerwony Fartuch na swojej stronie internetowej przepiswgarze.pl umieszcza dokładną informację jakie produkty będą znajdowały się w Pudełkach. Czerwony Fartuch nie ponosi odpowiedzialności za negatywne działanie u osób uczulonych na jakiś produkt znajdujący się w Pudełku, spożywających produkty.

Rejestracja oraz złożenie zamówienia przez klienta na przepiswgarze.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu, zarówno w jego obecnym brzmieniu jak i z późniejszymi zmianami.

Czerwony fartuch zwraca uwagę , że przepisy kulinarne zawarte na stronie internetowej przepiswgarze.pl internetowej, są chronione prawem własności intelektualnej.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej przepiswgarze.pl.

Właściciel ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Musi podać do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej przepiswgarze.pl o zaistniałych zmianach w regulaminie. Termin kiedy nowy Regulamin będzie obowiązywał nastąpi po 7 dniach od opublikowania informacji o zmianie regulaminu.

Użytkownicy , którzy będą posiadali konto na stronie przepiswgarze.pl będą informowani bezpośrednio za pomocą wiadomości elektronicznej o wszelkich zmianach w regulaminie. W razie nie wyrażenia zgody za zmiany, będą obowiązani zaprzestania korzystania z usług przepiswgarze.pl oraz ich konto zostanie usunięte.

Serwis jest prowadzony przez podmiot posiadający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, korzystanie z serwisu oraz wszelkie działania podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów.

Koszyk Przepis usunięty. Undo
  • Koszyk jest pusty.